Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG TRUNG - HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Hoàng Công Thủy - Nguyễn Thị Liên

Địa chỉ: UBND xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Số điện thoại: 0976580982; Email: quangtrung.quangxuong@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa